Personāla uzskaite

Personāla uzskaites organizēšana ir joma, kura uzņēmumos bieži ir atbīdīta otrajā plānā, vai arī nenotiek vispār. Iemesls – šeit it kā nav tūlītēji redzamu ieguvumu vai zaudējumu naudas izteiksmē.

Tomēr, tas ir ļoti maldīgs priekšstats. Pareizi un savlaicīgi noformēti dokumenti var būt noteicošais faktors iespējamos strīdos un tai sekojošā tiesvedībā starp darba devēju un darba ņēmēju, un otrādi - šīs jomas ignorēšana uzņēmumam var izmaksāt visai dārgi.

Piedāvājam palīdzību personāla uzskaites sakārtošanā un organizēšanā

Personāla uzskaite ietver pasākumu kopumu uzņēmuma darbinieku uzskaites organizācijai:

  • Kadru uzskaites kartiņu izveidošanu un papildināšanu
  • Dokumentācijas, kas attiecas uz kadriem noformēšanu

Pakalpojuma cena: 17 EUR par vienas kartiņas izveidošanu, datu bāzes apkalpošanas izmaksas – 1.4 EUR mēnesī par darbinieku.

Tālr.: +371 67383604 | Fakss: +371 67383600 | E-pasts: integralsplus@integralsplus.lv