Nodokļu likmes

Minimālā darba alga 380 EUR
Minimālā stundas tarifa likme Pēc Labklājības ministrijas aprēķina
Minimālā stundas tarifa likme pusaudžiem Pēc Labklājības ministrijas aprēķina
Mēneša neapliekamais miminums 60 EUR
Atvieglojums par apgādājamo mēnesī 175 EUR
Atvieglojumi 1, 2 grupas invalīdam mēnesī 154 EUR
Papildu atvieglojumi 3 grupas invalīdam mēnesī 120 EUR
Neapliekmais ienākums no lauksaimniecības un lauku tūrisma 2845.74 EUR
Neapliekamais bēru pabalsts tuvinieka nāves gadījumā 213.43 EUR
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 23%
Ienākuma nodoklis pašnodarbinātājiem 23%
VSAOI likme darba ņēmējiem kas apdrošināts visem veidiem 34.09% (23.59%/ 10.50%)
VSAOI likme pensionāriem 29.73% (20.57%/ 9.16%)
VSAOI likme invalīdiem un izdienas pensionāriem 31.57% (21.85%/ 9.72%)
Kapitāla pieaguma nodoklis par dividendēm 10%
Kapitāla pieauguma nodoklis procentiem un par īpašuma pārdošanu 15%
Pievienotās vērtības nodoklis 0%/ 12%/ 21%
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 15%
Mikrouzņēmumu nodoklis 15 % no mēneša apgrozījuma ( 12% apgrozījumam līdz EUR 7000)
Tālr.: +371 67383604 | Fakss: +371 67383600 | E-pasts: integralsplus@integralsplus.lv