Iekšējais audits

Jebkuram uzņēmumam ir lietderīgi regulāri novērtēt savu grāmatvedību, arī tiem uzņēmumiem, kuriem likums neprasa zvērināta revidenta slēdzienu, iesniedzot Gada pārskatu. Tas sniedz pārliecību, ka uzņēmums ir pasargāts no nevajadzīgiem un negaidītiem riskiem.

Piedāvājam veikt uzņēmuma iekšējo auditu, tā gaitā izvērtējot grāmatvedības uzskaiti, dokumentu noformējumu, nosakot iespējamos nodokļu un citus ar uzņēmējdarbību saistītus riskus.

Tautā saka ”paraudzīties ar svaigu aci”
Tieši tā ir iekšēja audita priekšrocība – paskatīties ar cita acīm uz sev pierastām lietām. Reizēm ieraugi pavisam ko negaidītu...

Pakalpojuma cena – pēc vienošanās.

Tālr.: +371 67383604 | Fakss: +371 67383600 | E-pasts: integralsplus@integralsplus.lv