Citi pakalpojumi

Dzīvē gadās visādi, un reizēm ir nepieciešamība pēc nestandarta darbībām, tādām kā:

  • Grāmatvedības atjaunošana no pirmdokumentiem (grāmatvedība nav kārtota, pazuduši reģistri)
  • Konsultācijas grāmatvedības un nodokļu jautājumos

Varam jums palīdzēt arī šajās situācijās.

Cena konsultācijām – EUR 43 stundā.
Cena grāmatvedības reģistru atjaunošanai – pēc vienošanās, atkarībā no restaurējamā apjoma.

Jūsu ieguvums – atjaunota un vienlaicīgi arī profesionāli sakārtota, un pārbaudīta grāmatvedība.

Tālr.: +371 67383604 | Fakss: +371 67383600 | E-pasts: integralsplus@integralsplus.lv