Atsevišķas grāmatvedības operācijas

Ja jūsu uzņēmumā ir neliels grāmatveža ikdienas darba apjoms, bet tajā pašā laikā ir reti, bet regulāri liela apjoma darbi, kuri jāpaveic dažās dienās un vienam grāmatvedim to izdarīt ir grūti, piedāvājam tos uzticēt mums, lai Jūsu grāmatveža noslodze būtu vienmērīga, bez sastrēgumiem un stresa.

Varam veikt sekojošas funkcijas:

  • Darbinieku algas aprēķins (virs 50 darbiniekiem) un VSAOI atskaites sagatavošana
  • Pamatlīdzekļu uzskaite

Cena algu aprēķinam - 1.50 EUR par darbinieku.
Cena pamatlīdzekļu uzskaitei – 1.30  EUR par pamatlīdzekļa kartiņas izveidošanu un katru darbību ar to.

Tālr.: +371 67383604 | Fakss: +371 67383600 | E-pasts: integralsplus@integralsplus.lv